DRUŽINA

O družině

Ranní provoz 6:00 – 8:00
Odpolední provoz: 11:35 – 16:30

Žákům 1. – 3. ročníku nabízíme 6 oddělení školní družiny. Všechna oddělení jsou moderně vybavená. K pobytu venku a relaxaci nám slouží multifunkční hřiště s umělým povrchem, nově zrekonstruované Klášterní zahrady a zahrada u školní budovy „Sladkovského“. Při nepříznivém počasí využíváme tělocvičnu na budově „Sladkovského“.​

AKTUALITY

1. září – 31. prosinec – 800 Kč – splatné do 30. září

1. leden – 31. březen – 600 Kč – splatné do 31. ledna

1. duben – 30.červen – 600 Kč – splatné do 30. dubna

1. oddělení – L. Prouzová – 1. A (přízemí)

2. oddělení – K. Rožková – 1. B (1. patro)

3. oddělení – Bc. A. Rejchlíková – 2. A , část 3.B (1. patro)

4. oddělení – J. Kuželková, Z. Novotná – 3. A, část 3. B (3. patro)

5. oddělení – V. Hamplová 2. B, část 3.B (3. patro)

6. oddělení – E. Kmoníčková – 2. C, část 3.B (3. patro)

Vnitřní řád školní družiny ke stažení – zde.

Školní vzdělávací plán ke stažení – zde.

Odpočinkové činnosti
 • vytváření celkové duševní pohody dětí, odstraňování únavy z vyučování
 • klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/
 •  poslech CD, sledování DVD – pořady pro děti
 •  hudební hry, poslech hudby
 • odstranění únavy žáků z vyučování
 • kreslení a malování – volné téma
 • častý pobyt venku – volné hry
 • práce s dětskými časopisy a knihami
 • relaxace, četba, kvarteta, odpočinek na koberci, vyprávění  dialog s dětmi
 • stolní hry, hry s hračkami, hry v kuchyňce
 • každodenní individuální klidové činnosti po obědě a při pobytu venku
 •  vlastní aktivita žáků
 • činnosti dle výběru dětí
 • volná hra s vlastními pravidly a zapojením fantazie
 • hry s pohybovými prvky, stolní hry, malování, volné hry,
 • vycházky, sportovní hry, míčové hry,
 • pohybové aktivity na čerstvém vzduchu
 • konstruktivní a tematické hry
 • tělovýchovné chvilky, pohybové hry
 • příprava na vyučování
  • didaktické hry, hry k upevňování učiva
  •  rozšiřování poznatků z vyučování
  •  rébusy, křížovky, osmisměrky, sudoku, hádanky
 • zásady stolování
 • zásady osobní hygieny, péče o vlastní věci, pořádek v osobních věcech
 • úklid po skončení jednotlivých činností
 • Přírodovědné – vycházky do přírody, pozorování
  rozvoj zájmu o přírodu
  ochrana životního prostředí
  ekologická problematika
  výchova k ohleduplnému přístupu k přírodě
 • Sportovní – zdokonalování fyzické zdatnosti
  přirozená pohybová aktivita
  kolektivní hry – vytváření smyslu pro fér hru
  potlačování nesportovního chování
 • Společensko – vědní – vytváření zájmu o společenský život, tradice a zvyky po celý rok, vytváření zájmu o historii
 • Estetické /výtvarné, hudební/ – probouzení zájmu o hudbu
  – zdokonalování v oblasti kresby, malby
 • Pracovní – montáže a demontáže stavebnic, netradiční stavby
 • rozvoj zájmu o samostatnou tvořivou práci
 • rozvoj představivosti
 • práce s různými materiály
 • seznámení s prostředím školy, školní družiny, s vnitřním řádem školní družiny, pravidly školní družiny, s novými
 • kamarády
  upevňování kamarádských vztahů, poznáváme se, pomáháme si
 • orientace v budově, školní jídelně
 • významné dny -22.9. Den bez aut
 • vycházky do přírody, do okolí školy
 • pracujeme s přírodními materiály, encyklopediemi, atlasy
 • upevňování pravidel chování v přírodě
 • vytváříme hezké životní prostředí – pečujeme o květiny
 • výzdoba školní družiny
  návštěva dopravního hřiště
 • návštěva dopravního hřiště
 • soutěžní hry
 • výlet do lesa na Kočičí hrádek a Monako
 • významné dny – 20. 10. Den stromů
 • práce s knihou
 • poslech písní, hudebních ukázek, společný zpěv
 • malujeme – barvy podzimu
 • výroba draků, strašidel / podzimní náměty, výrobky /
 • nástrahy kolem nás / kniha Já to zvládnu…/
 • státní svátky
 • vycházky do okolí školy
 • podzimní slavnosti – Halloween, výstavy přírodnin
 • turnaje ve stolních hrách
 • konstruktivní stavebnice
 • tematické vycházky do okolí školy, přírody
 • věnujeme se četbě
 • výtvarné práce, podzimní dílničky
 • adventní čas – vánoční zvyky a tradice / povídání /
 • vycházky do města, prohlídka vánoční výzdoby
  poslech vánočních koled, zpívání
 • příprava dárečků, vánočních ozdob
 • Čertovské odpoledne
  pobyt venku, hry na sněhu a se sněhem
 • myslíme na zvířátka, připravíme jim stromeček
 • vycházky s pozorováním zimní přírody
 • navštěvujeme výstavy s vánoční tematikou
 • vánoční vyrábění
 • kouzelné Vánoce ve školní družině
 • posezení u vánočních stromečků
 • zimní dovádění
 • vycházky s pozorováním zimní přírody
 • význam vitamínů, tělesná zdatnost
 • pomoc zvířátkům v zimě – výroba dobrot
 • zima čaruje
 • pěvecká soutěž, módní přehlídka
 • pexesové turnaje, stolní hry, piškvorky, rébusy
 • cvičíme s hudbou
 • město kde bydlíme – vytváříme plánek okolí školy, bydliště
 • otužování, pravidelný pobyt a pohyb venku
 • Karneval pro všechna oddělení školní družiny
 • zpívání pro radost, hudební hádanky o zdraví, zdravé výživě a vitamínech
 • návštěva knihovny
 • karnevaly v jednotlivých odděleních
 • kreslíme karnevalový rej, výroba karnevalových masek
 • soutěže sudoku, piškvorky, lodě, rébusy
 • výzdoba školní družiny
 • vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě
 • četba, návštěva okresní knihovny
 • významné dny – 22. 3. Světový den vody
 • učíme se třídit odpad
 • písničky, básničky s jarní tematikou
 • posilujeme zdraví
  umíme pomoci sobě i kamarádům – první pomoc
 • návštěva dopravního hřiště
 • svátky jara – Velikonoce, výzdoba ŠD
 • poznávání rostlin, určování názvů, práce s atlasy, poznávací soutěže
 • míčové, pohybové hry venku
 • písničky, básničky s jarní tematikou
 • sbíráme léčivé byliny, ochutnáváme čaje
 • významné dny – Den Země 22.4.
 • ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE
 • soutěžíme, zlepšujeme fyzickou kondici
 • posilujeme zdraví – odšťavňujeme ovoce a zeleninu
 • vyrábíme dárky pro maminky
 • návštěva dopravního hřiště
 • pozvánka pro maminky, předání dárečků
 • vycházky do přírody, hry v přírodě
 • malujeme na chodník
 • významné dny – Mezinárodní den dětí 1.6. , Světový den životního prostředí 5.6.
 • sbíráme léčivé byliny, ochutnáváme čaje
 • hry v přírodě
  sportovní pětiboje, olympiády
 • bezpečnost a ochrana zdraví nejen o prázdninách
 • ZAHRADNÍ SLAVNOST – rozloučení se školním rokem

Pro potřeby školní družiny máme zakoupen odšťavňovač.

Všechna oddělení si tak pravidelně mohou připravovat kvalitní četstvý nápoj z ovoce a zeleniny plný vitamínů a minerálů.

Džusy, které jsou k dostání v obchodech obvykle obsahují velké množství cukrů, konzervantů a spoustu dalších chemických látek, které našemu tělu neprospívají.

Zdravou variantou jsou ovocné šťávy vyrobené pomocí odšťavňovače.

Kromě výroby a pití ovocných šťáv mají děti možnost konzumovat zeleninu a ovoce v syrovém stavu.

V naší školní družině myslíme i na děti s dýchacími problémy. V každém oddělení školní družiny je umístěn zvlhčovač vzduchu.

Čistotu vzduchu podporuje i vhodná volba pokojových rostlin uvnitř oddělení (fikus benjamina, palma areková, zelenec, ledviník, dracena, potos).

K dobrému zdravotnímu stavu dětí a prevenci onemocnění přispívá i pravidelný a dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu.

Ve školní družině mají děti možnost pravidelného přísunu tekutin v podobě pitné vody a nízkoenergetických sirupů obohacených jódem. Sladidla v ovocných sirupech jsou nahrazena sukralózou a výtažkem z rostliny stévie.

Na budově A si děti mohou zakoupit nápoje v nápojovém automatu.

V tomto školním roce budeme opět navštěvovat dopravní hřiště, abychom si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v praxi. Termíny budou upřesněny.
Ve svém volném čase mohou děti navštěvovat žákovskou knihovnu. Knihovna funguje na budově „Šedivka“ a vede jí paní vychovatelka Rožková. ÚTERÝ 7.40 – 8.00 hodin. Jiný termín v odpoledních hodinách možný po dohodě s paní vychovatelkou Rožkovou.
Logopedické procvičování pro žáky 1. tříd probíhá každé úterý od 11.35 do 12.30 hod. pod vedením paní vychovatelky J. Kuželkové.

Aktuálně z družiny

Logo oranžová tužka.