ODKAZY

Užitečné odkazy, které zjednoduší školní docházku Vašeho dítěte. 

  • www.rvp.cz – metodický portál, kde najdete nejdůležitější informace a dokumenty týkající se Rámcového vzdělávacího dokumentu
  • www.vuppraha.cz – Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Zde jsou opět k nalezení dokumenty ke tvorbě Rámcového vzdělávacího plánu.
  • www.edu.cz – školský vzdělávací a informační portál.
  • www.e-gram.cz – státní informační politika ve vzdělávání.
  • Informační a poradenská střediska pro volbu povolání úřadů práce – IPS Chrudim, Městský park 274, 537 01 Chrudim, tel. 469 620 999

bezplatná pomoc rodičům, školám a lidem od 3 – 19 let. Posuzují studijní předpoklady, úrovně nadání. Zjišťují obtíže v učení a chování a doporučení vhodných stylů učení. Poradenství při volbě studijní a profesní dráhy. Jejich seznam najdete na www.ippp.cz.

PPP Chrudim, Poděbradova 842, 53701 Chrudim, tel. 469 621 187

  • www.ceskaskola.cz – stránky pro ty, kterým školství není lhostejné. Kromě spousty informací jsou zde i diskutována zajímavá i ožehavá témata českého školství. Akce „Pohled z obou stran barikády“. :o)
  • www.msmt.cz – stránky ministerstva školství. Kdo nezná řády …
  • www.scio.cz – stránky pro žáky a rodiče, kterých se týká ukončení 9tileté školní docházky.
  • Srovnávací zkoušky, porovnávací testy, internetové kurzy.
  • www.alik.cz – server pro nejmenší

Zelená linka – 800 155 555