BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

Zápis budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v Základní škole, Chrudim, Školní náměstí 6 následovně ve dvou krocích.

1. Opět nabízíme možnost Elektronického zápisu v aplikaci Zápisy Online od pátku 1. března do čtvrtka 4. dubna (viz podrobný návod)

2.  Zápis na budově Šedivka za přítomnosti dítěte a rodičů v pátek 5. dubna od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu 6. dubna od 8.00 do 10.00 hod.

(Zápis budoucích prvňáčků z Ukrajiny bude také v tomto termínu.)

POZOR!!!

Musí proběhnout oba kroky Zápisu, samotný elektronický zápis nestačí. Je nutné, aby dokumenty, které si v klidu doma vyplníte a škola je poté vytiskne, přijít podepsat v den Zápisu.

Pokud nevyužijete elektronického zápisu, přijdete do naší školy a vyplníte všechny dokumenty až 5. a 6. dubna při Zápisu.

Zápisy se týkají dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 11. června 2024 na budově Šedivka v 16.00 hod.

Pozvánka vám přijde na email, který jste uvedli v Přihlášce k zápisu.

Od pátku 1. března do čtvrtka 4. dubna se přihlásíte zde do aplikace  ZÁPISY ONLINE. Rozkliknete aplikaci a vyplníte Přihlášku k zápisu. Dole na stránce – ODESLAT.Na váš email, který jste vyplnili, vám přijde odkaz, kde si stáhnete Žádost o přijetí. Doplníte všechny údaje a odešlete na školní email (zatím bez podpisu) zapis@zsskolninamesti.cz

Ve čtvrtek 4. 4. škola vytiskne všechny žádosti o přijetí i žádosti o odklady a vše bude připravené u Zápisu, který proběhne na budově Šedivka v pátek a v sobotu 5. 4. a 6. 4. za přítomnosti rodičů a dětí. Dokumenty se zkontrolují a zákonný zástupce podepíše.

 Rodiče přihlásí své dítě u Zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k Zápisu dostavit.

Důležité! Nezapomeňte si k Zápisu přinést rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz), cizinci cestovní pas (pro kontrolu dokumentů).

Pouze u žádosti o odklad postačí přítomnost zákonného zástupce, dítě k zápisu chodit nemusí.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum a čas podání přihlášky. O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

 Zákonné kritérium:

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy  –  5 bodů

(U cizince hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu školy.)

Pomocná kritéria:

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2024  budou žáky dotčené ZŠ  – 2 body

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy – 1bod

 Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otevíraných třídách 1. ročníku pro školní rok 2024/25.

 Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno v součinnosti s Městským úřadem Chrudim.

Pro školní rok 2024/25 budou otevřeny 2 třídy maximálně po 30 žácích.

Výsledky o přijetí žáků na naši školu budou zveřejněny na našich webových stránkách a na dveřích školy nejpozději  do 17. dubna (vše pod registračními čísly)

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá, pouze na vyžádání.

Zápisu se zúčastní i zákonní zástupci, kteří budou požadovat pro své dítě odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Zápis musí být uskutečněn i u dětí, kterým byl v roce 2023 udělen odklad povinné školní docházky. (Dítě, které mělo odklad loni, musí k Zápisu znovu!)

Od pátku  1. března  do čtvrtka  4. dubna se přihlásíte do aplikace Zápisy Online. Rozklikněte aplikaci a vyplňte Přihlášku k zápisu. Zde zaškrtnete, že chcete odklad. Dole na stránce – ODESLAT.

Na váš email, který jste vyplnili, vám přijde odkaz, kde si stáhnete  Žádost o odklad školní docházky. Doplníte všechny údaje a odešlete na školní email   zapis@zsskolninamesti.cz

Ve čtvrtek 4. 4. škola vytiskne všechny žádosti o  odklad a vše bude připravené u Zápisu, který proběhne na budově Šedivka v pátek a v sobotu 5. a 6. 4. Pouze u žádosti o odklad postačí přítomnost zákonného zástupce, dítě k Zápisu chodit nemusí.

Důležité! Žádost o odklad musí být doplněna dvěma dokumenty

1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna)

2. potvrzení od odborného (dětského) lékaře, nebo klinického psychologa. Pokud nebude možné žádost o odklad doplnit stanovenými dokumenty, správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Na žádost zákonného zástupce může být zapsáno také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky škola zašle poštou.

Spádové oblasti

Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Dr. Bartůňka, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Lipám, K Májovu, K Presům, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lindy, Luhanova, Lupáčova, Májov, Městský park, Na Kopci, Na Šancích, Na Špici, Na Valech, Na Větrníku, Na Výsluní, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Pod Kopcem, Poděbradova, Podfortenská, Presy, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Václavská, Vlčnovská, Vlčí Hora, Zahradní, Žižkovo náměstí, část území obvodu města Chrudim: Medlešice, Vestec a Vlčnov

Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Generále Klemeše, Gorkého, Hasičská, Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Ke Smuteční síni, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Popperovo náměstí, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Sýkorova, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

Dostálova, Dr. Milady Horákové, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Píšťovům, Koželužská, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Pod kopanický mlýn, Podhůra, S. K. Neumanna, Sečská, Sídliště Jaroslava Lonka, Sokolovská, Spojovací, Svatopluka Čecha, Šnajdrova, U Stadionu, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického, Za Pivovarem

Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Vazovce, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Slovenského národního povstání, Topolská část územního obvodu města Chrudim: Topol

Logo modrá tužka.

Jak můžete pomoci svým dětem?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi.
Logo červená tužka.

Desatero pro prvňáčky

 1. Znám svoje jméno a příjmení, jméno svých rodičů.
 2. Umím se obléknout i převléknout, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů    nemusel čekat. Umím si zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří a dokážu si uložit své věci do aktovky.
 4. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami, malovat barvami, vystřihnout tvar nůžkami.
 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, černou a hnědou.
 6. Samostatně zvládám osobní hygienu, používám kapesníky, toaletní papír, ručník a mýdlo.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 8. Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Dovedu si povídat s rodiči o mých zážitcích, a to nejen ve škole.
 10.  Znám kouzelná slovíčka – umím pozdravit, o něco poprosit, poděkovat, omluvit se.
Logo oranžová tužka.
Desatero pro rodiče
 1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého prvňáčka. Vždy nahlédnu i do notýsku a přečtené zprávy podepíši.
 2. Každý den zkontroluji penál, ořežu tužky a pastelky. Vím, že tužek má mít dítě v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
 4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky a s ochotou spolupracuji se školou a paní učitelkou.
 5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2 x 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se mu odpovědět na jeho dotazy.
 8. Snažím se zařídit věci tak, aby dítě zvládlo svůj úkol co nejlépe.
 9. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
 10.  Jsem součástí školy, nestojím mimo ni. Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy školy.

Nenašli jste, co jste potřebovali?