JÍDELNA

Logo modrá tužka.

JÍDELNÍČky

Logo červená tužka.

APLIKACE STRAVA

Přihlašování a odhlašování obědů online.

Logo oranžová tužka.

PŘIHLÁŠKA
KE STRAVOVÁNÍ

Stáhněte si přihlášku ke stravování.

Školní jídelna

Jídelna tel.: 469 620 382

Výdejna obědů tel.: 469 620 796

Každý stávající strávník se musí ke stravování v novém školním roce přihlásit buď telefonicky, emailem nebo osobně.

Strávník má možnost si odebrat oběd do jednorázových plastových zatavitelných misek v první den nemoci nebo ve výjimečných případech (lékař…). Odběr musí nahlásit do 9.00 hod. stávajícího dne v kanceláři ŠJ (tel. 469620382, e-mail eva.pertlikova@zsskolninamesti.cz).

1. POMOCÍ EMAILOVÝCH ADRES
I. stupeň: eva.pertlikova@zsskolninamesti.cz

II. stupeň: andrea.fricova@zsskolninamesti.cz

Odhlašovat obědy pomocí e-mailové adresy mohou i žáci a zaměstnanci Obchodní akademie!

2. TELEFONICKY

Jídelna tel.: 469 620 382

Výdejna obědů tel.: 469 620 796 (namluvte na záznamník)

3. APLIKACE STRAVA 

Obědy je nutno přihlásit v kanceláři školní jídelny:
I. stupeň na budově Růžovka – paní Pertlíková;
II. stupeň na budově Sladkovského – paní Fričová.

Přihlášku ke stravování je možno vyplnit přímo v kanceláři nebo přinést již vyplněnou.

Platba za obědy je možná inkasem. Svolení příkazu k inkasu na č. účtu 5635531/0100 (svolení k inkasu). Limit měsíčně cca 600 Kč.

Příklad:

Výběr jídelny: 4856 (Školní náměstí), 4854 (Sladkovského)
Uživatel: novak.pavel
Heslo: novak.pavel
Heslo doporučujeme změnit při prvním přihlášení. Popis naleznete na přiloženém obrázku.

Kalkulace stravného /v souladu s vyhl. 107/2005 – novela 463/2011Sb./ od 1. 9. 2022

Žáci 1. stupně:
7-10 let ………28,- Kč

Žáci 2. stupně:
11-14 let …………. 30,- Kč
15 a více let ……… 32,- Kč

Studenti OA: 32,- Kč

Cizí strávníci: 61,- Kč (finanční norma na potraviny 32 Kč + věcná režie 7,50 Kč + osobní režie 21,50 Kč)

Vedoucí školní jídelny: Eva Pertlíková

Vedoucí kuchařka: Marcela Böhmová

Kuchařky: Heyduková Dana, Kliková Jana, Merglová Ivana, Plachá Renata, Růžičková Michaela, Sokolová Ilona, Soukupová Jana, Vavříčková Marcela

Výdej obědů na budově „Růžovka“ od 11.00 hodin do 14.30 hodin.

Výdej obědů na budově „Sladkovského“ od 11.30 hodin do 13.45 hodin.

Kapacita kuchyně byla dle zařazovací listiny stanovena na 900 obědů, počet míst u stolu současně je 80.

 1. Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména vyhl. č. 107/2005 o školním stravování, vyhl.84/2005 sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, vyhl. 137/2004 sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a dále příslušnými hygienickými předpisy.
 2. Školní jídelna především zabezpečuje stravování žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, umožnuje stravování vlastních zaměstnanců a zaměstnanců školských zařízení.
 1. Školní jídelna vaří dvakrát v týdnu dvě hlavní jídla na výběr. V nabídce je zároveň výběr ze 2 druhů salátu a nápoje, za které strávník neplatí, jelikož jsou zahrnuty do ceny oběda.
 2. V případě nutnosti (nemoc, uzdravení, rodinné důvody) je možné si do 8.00 hodiny ranní oběd objednat či odhlásit v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na čísle 469620382 nebo přes portál strava.cz.
 3. V jídelně je provozován provozní systém strávníků pomocí čipů zálohově zakoupené v kanceláři ŠJ za 120 Kč. Každý strávník je povinen mít čip. V případě, že si čip strávník zapomene, oběd mu bude vydán na základě potvrzení, vydaného v kanceláři školní jídelny od pí vedoucí. Při ztrátě čipu je povinen si zakoupit nový.
 4. Jídelní lístek je zadáván s týdenním předstihem, aby si strávníci mohli včas objednat.
 5. Stravné úhrada stravného složenkou (vydá kancelář školní jídelny) bezhotovostně z jakéhokoliv účtu inkasním příkazem v ojedinělých případech lze i v hotovosti č. ú. školní jídelna: 5635531/0100, variabilní symbol: 342, specifický symbol: evidenční číslo strávníka. PREFERUJEME ÚHRADU BEZHOTOVOSTNÍ.
 6. Měsíční limit: I. stupeň 650 Kč; II. stupeň 700 Kč, 15letí + OA studenti 750Kč, cizí strávníci 1400Kč.

V souladu s platnou legislativou – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je dětem a žákům poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení dle § 122 uvedeného zákona.

Školní stravování jako součást školského výchovného a vzdělávacího systému vychovává děti, žáky a studenty ke zdravému životnímu stylu, prevenci obezity a správným stravovacím návykům, což je z hlediska uplatňování nutriční politiky státu a ovlivňování výživy těchto věkových skupin velmi důležitým faktorem.

Cílem školního stravování je poskytování kvalitních služeb v této oblasti. Vychází ze závazných norem a je zárukou dodání všech potřebných živin. Při přípravě pokrmů je kladen důraz na jejich kvalitu, na dodržování stanovených technologických postupů, dodržování výživových norem s ohledem na věkové skupiny stravovaných a na dodržování stanovených finančních limitů na nákup potravin. Pestrost stravy vede ke zdraví, aktivitě, síle a kreativitě.

Nápoje do školní jídelny se odebírají od firem, které zásobují základní školy. Ve školní jídelně se vaří slazený čaj a zároveň i neslazený.

Zde jsou internetové adresy firem, kde si můžete prohlédnout složení jednotlivých odebíraných nápojů.

 1.  www.lc-rosa.cz – Nápoje zaměřené na zdraví – Obsahují 40% čisté ovocné šťávy, vitamín C, slazené cukrem nebo fruktózou, bez barviv, konzervantů a alergenů.
 2.  www.bonno.cz – Nápoje REDMAX a čajové směsi v nálevových sáčcích.
 3.  www.tropico.cz – Hluboce zmražené 100% přírodní koncentráty na výrobu džusů bez pasterizace.
 4.  www.agfoods.eu + Biogena 100% mošty, Mrkvík, Colinda, zelené a bylinné a ovocné čaje. Nápoje na zdraví: 100% džusy.

V případě zájmů rodičů můžeme umístit v jídelně automat na pitnou vodu.

Nenašli jste, co jste potřebovali? Neváhejte nás kontaktovat.