O NÁS

Naše škola je umístěna v samém centru města Chrudim. Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Do života s rozhledem“. Jsme fakultní školou Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Našim žákům nabízíme:

 • kvalitní výuku vedenou profesionálním pedagogickým sborem,
 • moderní vybavení školy s interaktivními tabulemi a obrazovkami, dvě jazykové učebny, dvě učebny pro informatiku, moderní posluchárnu,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku, výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku, širokou škálu volitelných předmětů od 7. ročníku,
 • možnosti vlastní prezentace žáků na soutěžích vědomostních, sportovních a uměleckých,
 • účast žáků v tradičních třídních a školních projektech,
 • plavecký výcvik, školy v přírodě, lyžařský výcvik,
 • školní výlety, exkurze na zajímavá místa u nás i v zahraničí (Berlín, Vídeň),
 • besedy s odborníky na metodiku sociálně patologických jevů,
 • možnost účasti na aktivitách připravených v odborných laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice,
 • logopedickou péči pro žáky 1. a 2. ročníků,
 • začlenění dětí do chodu školy prostřednictvím školního fóra,
 • školní rituály (Šerpování prvňáčků, Pasování na čtenáře, Vyřazování deváťáků)
 • účast na našem Vánočním koncertu,
 • školní družinu s velmi zajímavými akcemi i ozdravným programem,
 • stravování ve školní jídelně,
 • zájmové kroužky pro volný čas dětí.

 

Fotografie jedné z budov školy - Růžovka.

Spolupracujeme s těmito institucemi a školami:

 • Ekocentrum Paleta Chrudim
 • Dům dětí a mládeže Chrudim
 • Vzdělávací centrum SFÉRA, Pardubice
 • Regionální muzeum v Chrudimi
 • Chrudimská beseda
 • Městská policie Chrudim
 • Středisko výchovné péče pro děti a mládež ARCHA Chrudim
 • Amalthea z.s.
 • O.s. Semiramis
 • Střední zdravotnická škola, Chrudim
 • Střední zemědělská škola, Chrudim
 • Střední průmyslová škola, Chrudim
 • Obchodní akademie, Chrudim
 • SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim