EU

Projekt

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

Naše základní škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2-

Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených

projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze

Střední průmyslové školy společně se Základní školou z Chrasti, Základní školouNasavrky a Základní školouŠkolní náměstí Chrudim. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání -zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 -31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

Řízení projektu

Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Rozvoj kariérového poradenství

Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

vydáno: 6. 9. 2018